meditace a meditační hudba
10.1.2019
Kategorie: hudba, Inspirace, Nezařazené

Příznivé účinky meditační hudby

Říká se, že meditace je nejvyšší formou stavu blaženosti. K tomu, abychom takového pocitu dosáhli, se nám nabízí velké množství všemožných meditačních technik, které však mají jedno společné. Jejich nedílnou součástí je téměř ve všech případech také hudba, lépe řečeno meditační hudba, která má pro znásobení účinku meditace nedocenitelný význam.

Léčba hudbou je navíc odjakživa považována za jeden ze způsobů, který dopomáhá člověku k uvolnění a uzdravení těla.

Léčbu pomocí meditační hudby hojně využívali již lidé ve starověkém Egyptě, kteří brzy rozeznali, že hudba může výrazně dopomoci v boji proti špatné náladě, depresi, ale i nespavosti či vysokému krevnímu tlaku. Relaxační i meditační hudbu tedy můžeme považovat za neinvazivní, zato účinnou prevenci proti různým nemocem.

Co si představit pod pojmem meditační hudba?

meditační hudba a meditaceVýraz meditace je odvozena z latinského slova meditatio a znamená „směřovat do středu“. Meditace posiluje tělo, ducha i duši a meditativní stav je z neurologického hlediska měřitelný.

V meditativním stavu dochází ke změně mozkových vln, zpomaluje se tlukot srdce, dýchání se prohlubuje a snižuje se celkové svalové napětí.

Meditace je a byla  součástí mnoha kultur, náboženství a spirituální praxe. Dá se rozdělit na pasivní (tichá meditace, koncentrace) a aktivní meditaci, ke které můžeme přiřadit veškerá východní cvičení jako je jóga, tanec, bojová umění či zpívání manter.

Rytmické zvuky a hudba meditaci značně usnadňují, protože jakási muzikálnost je přirozeně vrozena každému člověku a hudba působí přímo na duši.

Již naši předkové znali moc hudby, což vyjádřili v mnoha tradičních a duchovních písních  a modlitbách. Pozitivních účinků hudby využívá také muzikoterapie. O té jsme psali v jenom z minulých článků tady.

Čím se liší meditační hudba od klasické relaxační hudby?

šamanské bubnyPod relaxační hudbou chápeme ten druh hudby, kterou tvoří uklidňující tóny na pozadí a která nás naplňuje pocitem uvolnění.  Používá se všude tam, kde je potřebná relaxace, zklidnění a uvolnění těla. Doprovází nás proto při meditacích, masážích a lázeňských procedurách nebo v běžném životě, kdy si chceme dát pauzu a chvíli vypnout.

Ovšem cílem meditace není vždy pouze uvolnění a odpočinek. Proto se meditační hudba od té klasické odpočinkové (jež řeší hlavně odstranění napětí těla, mysli i duše) mírně liší.

Meditační hudba totiž na jedné straně zahrnuje uvolňující tóny pro pasivní meditaci a uvolnění, na druhou stranu je jí ale vlastní také určitým způsobem dynamický styl, který nás podporuje v aktivní meditaci.

V meditačních skladbách tak často slyšíme bubny nebo jinou rytmickou hudbu, která má podpořit aktivaci organismu.

Od meditační hudby můžeme odlišovat ještě tzv. wellness-spa hudbu, která je podobná té relaxační. Je v prvé řadě klidná a melodická. Tato hudba nás má uvolnit a napomoci relaxaci a celkovému příjemnému pocitu ať už při relaxaci v sauně, bazénu či vířivce. Na albu s wellness hudbou se většinou podílí více umělců.

Jak působí meditační hudba?

masaru emoto

Experiment s krystaly vody (Masaru Emoto)

Oddělit hudbu od meditace nebo meditaci od hudby snad ani nejde, meditace je s hudbou přirozeně spojena. Meditační hudba je „řečí srdce“.

Důkaz o tom, že hudba a její vibrace bezprostředně ovlivňují organismus člověka, přinesl světu japonský vědec Masaru Emoto.

Emoto byl proslulý zkoumáním vlivu hudby na strukturu molekul vody a úchvatnými fotografiemi vodních krystalů.

Své výstupy přesvědčivě vylíčil v knize Skrytá tajemství vody (v češtině vyšla v r. 2013). Když Emoto vodě pouštěl harmonické skladby, voda reagovala tím, že vytvářela krásné a harmonické obrazce. Naopak když vodu ovlivňoval disharmonickými zvuky a nepěknými slovy, bylo tomu naopak.

Meditace tak rozhodně není izolovaný myšlenkový proces. Vibrace hudebních tónu ovlivňují člověka celého a také každá buňka v našem těle je nositelkou určité vibrace. Meditační hudba na nás může působit relaxačně nebo aktivačně. Uklidňující hudba jako druh meditační hudby má pozitivní vliv na dýchání i srdeční rytmus i krevní tlak, ovlivňuje také mozkové vzruchy a má uvolňující účinek.

Poctivé uvolnění je předstupněm pro kvalitní meditaci. Rychlá, rytmická meditační hudba oproti tomu člověka aktivuje, povzbuzuje nebo transformuje a velký význam má například při meditaci tancem či pohybem nebo při šamanských tanečních rituálech. Rytmická meditační hudba stimuluje krevní oběh a celkově nás nabíjí a revitalizuje. Při šamanských rytmických tancích třeba s bubny dokáží lidé pod vlivem hudby dosáhnout stavu specifického meditativního transu a pracují s mocí podvědomí.

Kde a jak se dá využít meditační hudba?

Jak jsme již zmínili výše a jak samotný název napovídá, tento typ hudby užijete jako doprovod při všech meditačních technikách. Na řízených meditacích, při léčbě energiemi, józe, harmonizaci čaker,  při cvičení tai-či nebo i rytmických tanců.

Oblíbenou meditační hudbou mohou být nahrávky s bubny, jejichž vibrace aktivují celé naše tělo a mohou navodit i stav podobný tranzu.

Meditujte, ale správně

dokonalá meditaceŘíká se, že minut hluboké meditace může vydat až za 2 hodiny spánku. Dopřejte si v prvé řadě hlavně klid a prostor. Meditace totiž nesnáší žádné rušivé elementy.

Najděte si proto klidný kout nebo místnost, ve které nebudete rušeni svými blízkými ani telefonáty. Mobil nechte vypnutý nebo alespoň ztišený. Ideální je nemít ho u sebe po čas meditace vůbec.

Nejlepší je, pokud z meditace uděláte každodenní návyk a najdete si konkrétní hodinu, která vám bude nejvíc vyhovovat, a tu každý den věnujete pravidelné meditaci.

Při klidné, pasivní meditaci, je důležité pohodlí. Jestliže meditujete vsedě, bude se vám hodit speciální meditační polštář nebo podložka na jógu a také pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit příjemně.

Pusťte si vhodnou meditační hudbu, která se líbí vašemu naturelu, a vydejte se na cestu do vašeho podvědomí.

A pokud chcete vyzkoušet dynamickou meditaci se cvičením jako je jóga nebo kundalini-meditace od Osha, je dobré ji praktikovat pod odborným vedením zkušeného lektora alespoň zpočátku, než si osvojíte správné návyky a budete mít jistotu, že cviky i dýchání provádíte správně.

Tak směle do toho!

 

 

Zdroj:

  • https://www.meditationsmusik.de
  • pro obrázky: fotobanka Pixabay.com
Zádný komentář

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *